Tuesday, February 19, 2019

 1. Uvod

U organizacijskom smislu Medžlis IZ Doboj nalazi se u sastavu Muftijstva zeničkog i smješten je u sjeveroistočnom dijelu BiH. Medžlis iz Doboj obuhvata 30 džemata koji su raspostranjeni na 4 različite političke općine (Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug i Usora) od kojih su tri u Federaciji BiH a jedna u RS. Na području Medžlisa živi cca 40.000 hiljada građana islamske vjeroispovjesti od kojih najveći dio spada u povratničku populaciju koja se nakon agresije na BiH pokušava vratiti na svoja prijeratna ognjišta.

Sjedište Medžlisa je u Gradu Doboju koji se nalazi u sastavu entiteta RS i smješten je u prizemlju gradske džamije Trnjak. Trenutna lokacija i sjedište ne odgovaraju potrebama Medžlisa pa je IO Medžlisa IZ Doboj usvojio odluka da se pristupi izradi projekta izgradnje Upravne zgrade koja bi pokrivala sve potrebe u punom kapacitetu.

S obzirom da medžlis kao organ, u hijerarhijskom ustrojstvu unutar Islamske zajednice u BiH, obavlja širok krug administrativnih, finansijskih i drugih poslova od značaja za ukupni vjerski život muslimana smatramo da će izgradnja multifunkcionalne zgrade Medžlisa omogućiti uspješnije i bolje djelovanje. Ono što je posebno važno jeste da će izgradnjom zgrade biti otvorene neke nove perspektive kao što je formiranje biblioteke i edukativnog centra koji će doprinijeti edukativnom usavršavanju mladih.

Nova zgrada Medžlisa IZ Doboj doprinijela bi, također, poboljšanju ukupnog životnog ambijenta muslimana i upotpunila bi fizionomiju Grada Doboja orijantalnim islamskim duhom koji bi bio svejdok i potvrda ustrajnosti muslimana ovog kraja u očuvanju svoje vjere, nacije, kulture i tradicije. Zbog navedenog smatramo ovaj projekat generacijskim i historijskim za sve muslimane na području Medžlisa IZ Doboj.

U nastavku ćemo Vam ukratko predstaviti projekat sa opisom izgleda same Upravne zgrade kao i koji su ciljevi i očekivani rezultati samog projekta.

 1. Opis projekta-sažetak

2.1. Lokacija zgrade

Za izgradnju zgrade imamo već obezbjeđenu parcelu na kojoj bi se gradila zgrada a radi se o vakufskoj parceli označenoj kao k.č.br. 5594 KO Doboj površine 1408 m2. zemljište je inače smješteno u središenjem dijelu grada u čijoj su neposrednoj blizini smještene sve značajnije političke, kulturne i druge vjerske institucije grada. Prednost je što zemljište nije kupovano već je izvršena transformacija namjene gore pomenute vakufske parcele o čemu posjedujemo i saglasnost Vakufske direkcije u Sarajevu. Inače sva neophodna dokumentacija:

– dozvola za građanje, broj: 05/361-55/2014

– urbanističko-lokacijski uslovi, broj: 05/364-14/2012

– elektro energetska i vodovodna saglasnost, broj: 2472/14

kao i ostala dokumentacija je uredno sređena i suštini posjedujemo svu navedenu dokemntaciju kako bismo otpočeli sa izgradnjom zgrade.

2.2. Opis zgrade

Prema idejnom planu i projektu kao i u skladu sa potrebama zamišljeno je da zgrada ima slijedeće sastavne dijelove:

2.2.1. Suteren

U suterenu objekta nalaze se ostava inventara, kotlovnica, garaža, stepenište, ulazni plato na kome se nalazi vanjsko stepenište i vodi na podest sa drvenim stepenicama koje vode u prizmelje objekta.

2.2.2. Prizemlje

U prizemlju objekta nalazi se knjižara, biblioteka, biblioteka-obrada knjiga, hol, sala za sastanke i wc.

 2.2.3. I i II sprat

Na I spratu su 4 kancelarije, blagajna, wc, sekretar/ica, sala za sastanke.

Na II spratu je edukacijski centar, kancelarija, hol, sala za sastanke i wc.

2.2.4. Potkrovlje

Potkrovlje čine dva apartmana-musafirhane između kojih se nalazi hol za zajedničku komunikaciju, na koji se dolazi stepenicama sa II sprata. Apartman I čine kuhinja, trpezarija, dnevni boravak, dvije sobe, kupatilo i wc. U Apartmanu II se nalazi kuhinja, trpezarija, dnevni boravak, soba, kupatilo i wc.

Bilans površina objekta

Građevinska bruto površina

– suteren…………………………………………………………………………………….175.50 m2

– prizemlje……………………………………………………………………………….….216.15 m2

– I sprat……………………………………………………………….…………………….204.66 m2

– II sprat…………………………………………………………………………….………204.66 m2

– potkrovlje…………………………………………………………………………………204.66 m2

Ukupna korisna površina………………………………………………..1005,63 m2

Ukupna vrijednost izgradnje objekta……………………….. 915.958,17 KM

Pozivamo sve vakife, u Bosni i Hercegovini ali i dijaspori, da svojim novčanim prilozima pomognu izgradnji ovog objekta.

Sve evntualne uplate možete izvršiti na jedan od slijedećih transakcijskih računa Medžlisa IZ Doboj:

551 004 0001 799620, UniCredit Banjalučka banka,

555 008 0003 630918, Nova banka a.d. Banja Luka.

 

Za uplate iz inostranstva:

Korisnik: Medžlis IZ Doboj

Broj računa: 29020627001

UniCredit Banjalučka banka

SWIFT CODE: BLBABA22

IBAN CODE: BA39 5514 6048 1151 7523

SVE SA NAZNAKOM: ZA IZGRADNJU ZGRADE MEDŽLISA IZ DOBOJ

 

 

                                                                                            

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918