Tuesday, February 19, 2019

mizXdobojD.o.o „Intikal“ je firma koja se bavi pogrebnim djelatnostima osnovana od strane Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Doboj u skladu sa Članom 10. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica (SL. 5/04 ) Bosne i Hercegovine u cilju što jednostavnijeg, lakšeg i jeftinijeg ukopa umrlih muslimana.

Vlasnik firme je Medžlis islamske zajednice Doboj.Članovi Izvršnog odbora Medžlisa islamske zajednice Doboj su članovi Skupštine Intikala,koji biraju Upravni odbor svake četiri godine.Direktor firme Intikal  polaže odgovornost Upravnom odboru,a Upravni odbor polaže odgovornost Skupštini Intikala.

Medžlis islamske zajednice Doboj može mezarja koja su vlasništvu Medžlisa islamske zajednice Doboj dati na upravljanje firmi Intikal,budući da je firma  ovlaštena za bavljenjem pogrebnih usluga.

Adresa:
INTIKAL d.o.o.
Oslobodilačka 1
74 000 Doboj

Telefoni:

053 204 270

062 493 328- direktor firme Adis Bekrić, dipl.pravnik

061 230 052 – Diša Esmer

Cijene  ukopne opreme:

TABUT 55,00 KM

DASKE  85,00 KM

BAŠLUCI 30,00 KM

KEFINI M 40,00 KM

KEFINI Ž  46,00 KM

SITNI MATERIJAL 25,00 KM

POSMRTNICE  1 KOM = 1,50 KM

PREVOZ 1 km=1,30 KM

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918