Tuesday, February 19, 2019

Bajro ef. Džafić

Rođen 09.06.1960. godine u Doborovcima, opština Gračanica.

Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet političkih nauka – odsjek Socijalni rad.

Službovao je u džematu Bajvati,MIZ Zavidovići,kao i u džematima:Frkati,Ahinbašići i Miljkovac na području MIZ Doboj.

Na dužnost glavnog imama MIZ DOBOJ postavljen je 01.09.1996. godine.

U dosadšnjem radu dobio je niz priznanja,pohvala i zahvalnica,a od toga se izdvajaju:“ Srebrena plaketa grada Doboja“ – za doprinos i razmjenu tolerancije i suživota i pomirenja, te priznanje od strane Muftiluka zeničkog „Muderris Derviš ef. Spahić“.

Bio je član nekoliko Upravnih odbora u gradu Doboju,a trenutno je član UO MNK „Glavica“ Doboj.

23.06.2011. godine magistrirao je na Fakultetu “FORKUP” Novi Sad na temu “Organizaciona kultura i ponašanje u Islamu” i stekao zvanje master menadžer.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918