Tuesday, February 19, 2019

Broj. 622-10/10

Dana. O4 zu-l-hidždže 1431 h.g.

10.11. 2010 godine

–          SVIM PREDSJEDNICIMA DŽEMATSKIH ODBORA

–          SVIM IMAMIMA

Predmet: OBRAZLOŽENJE  ZAKLJUČKA O ČLANARINI AKT BR  585/10

– Najniža članarina za godinu dana po bračnoj zajednici iznosi 65,00 KM. U manjim džematima  koji nisu do sada pokrivali svoje troškove iznosi 75,00 KM

– Prestaje da Važi Pravilnik o Fondu ukopa. Dosadašnji članovi Fonda ukopa svoja prava iz fonda ukopa će ostvarivati iz članarine

– iz članarine, članovima koji redovno plaćaju članarinu  biti će besplatne sljedeće usluge:

Edukacija djece u mektebu, Gasuljenje mejita,u  iznosu  80,00 KM

klanjanje dženaze namaz,

kopanje kabura, u iznosi od 60,00 KM

salavat u svom džematu ,

deset posmrtnica

Učenje na kaburu imama džemata tabut

šerijatsko vjenčanje daske

akika( nadijevanje imena djetetu), bašluk sa natpisom

dova prilikom sunećenja,

kefini i

sitni materijal

besplatno ukopavanje socijalnih slučajeva

-Ovom odlukom centralizuje se  članarina i troškovi  džemata ( grijanje investicije itd .)koji će se pravdati  računom  putem  blagajne i  kartice u  MIZ Doboj koji ima svojstvo pravnog lica .

– Jednostavno rečeno od sada će član islamske zajednice na području MIZ Doboj , sve obavezne usluge  prilikom smrti imati besplatno.

-Neaktivni članovi islamske zajednice, koji zatraže uslugu a nisu članovi islamske zajednice nemaju gore navedena prava.

-Neredovni (pasivni) član  nema prava povlastica,izuzev ako je uplatio svu članarinu iz neplaćenog perioda 7. dana prije traženja usluga.

-U slučaju da se utvrdi malverzacija sa članarinom u vezi ostvarivanja prava iz ove odluke,troškovi dženaze će se teretit na račun džemata.

– Džemat će od svake dženaze imati  prihod  od  opreme 10%  što sada iznosi 22,00 KM

Ova odluka stupa na snagu sa 01.01. 2011.godine

Predsjednik

Sabit Šiljić

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918