Tuesday, February 19, 2019


Nalazi se na 10. km puta Doboj – Gračanica.

Broj domaćinstava je 550.
Džamija je sagrađena u 19 stoljeću. Drugi put 1929/30., a treći put 1986. godine.

Imami ovog džemata bili su:
– hfz. Hasan ef. Hadžić,
– hfz. Ibrahim ef. Džananović,
– Mustafa ef. Skejić i
– Hazim ef. Alić

– Hazim ef. Vehabović

U ovom džematu poseban doprinos islamskom radu dali su: hfz. Ibrahim Džananović i Halil ef. Pazolja.

U ovom džematu rođen je hfz. Hasan ef Hadžić.

Vakufska imovina u džematu: Mekteb, imamska kuća, gasulhana, zgrada, njiva i mezarje.

U džamiji se klanja beš vakat, džuma i uče djeca. Imamsku službu u džematu vrši hfz. Zajim Šiljić.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918