Tuesday, February 19, 2019

Ovom džematu pripadaju Hadžići, Bačinovići i Omerovići.

Nalazi se 7 km sjeveroistočno od Doboja.

Broj domaćinstavaje 150.

Džamija je prvi put sagrađena 22. novembra 1967. godine.

U toku agresije je porušena, a nova je sagrađena 8. jula 2006. godine.

Imami džemata bili su:
– Jusuf Džananović,
– Rešid Mujkić i
– Husejn Osmančević.

Vakuf džemata su: imamski stan, abdesthana, gasulhana, zgrada i 30 dunuma zemlje.

Vakifi džemata su: halil Bačinović, Musto i Sadik Bačinović.

U džamiji se klanja beš vakat, džuma i uče djeca.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918