Tuesday, February 19, 2019

Džemat Sjenina Rijeka se nalazi na putu Doboj – Gradačac.

Prije formiranja ovog džemata,jedan dio džemata je pripadao džematu Sjenina, dok je drugio dio pripadao džematu Lukavica Rijeka.

Na inicijativu nekih džematlija 1984.godine došlo je do formiranja ovog džemata i rodila se ideja da se započne sa gradnjom džamije-mesdžida.

Izgradžen je mesdžid u kome su se obavljale džume, teravije, izvodila mektebska nastava…

U formiranju džemata kao i u gradnji mekteba su aktivo učestvovale sve džematlije sa zadovoljstvom a u tome su se posebno isticale neke džematlije od koji su neki i zvanični vakifi.

Aktivnu imamsko-muallimsku službu u ovom džematu sve do početka agresije na BiH je obavljao imam Suad ef.Alihodžić iz Lukavice Rijeke.

Nažalost, početkom agresije na BiH,iz Sjenine Rijeke su protjerani Bošnjaci,porušena i devastirana njihova imanja, a također je zapaljen i devastiran mesdžid.

Po završetku rata,kada je otpočeo proces povratka u BiH, Bošnjaci iz Sjenine Rijeke odlučiše da se vrate na svoja zgarišta i imanja i otpočnu rekonstrukciju i obnovu kuća i drugih devastiranih objekata a u prvom
planu je bio i njihov mesdžid.

Prvi zvanični proces povratka je otpočeo 11. aprila 1998. godine.

Prilikom čišćenja i pripreme za obnovu devastiranog mesdžida, među džematlijama Sjenine Rijeke se rodila ideja za proširenje objekta mesdžida i izgradnje munare.

Krenulo se odmah u realizaciju i akciju.

Velikim trudom i zalaganjem svih džematlija,ali i pomoći susjednih džemata proširena zgrada i munara uljepšali su panoramu Sjenine Rijeke jednom prelijepom džamijom.

U svim poslovima oko izgradnje džamije, veliki trud, vrijeme i zalaganje su uložili prvi članovi džematskog i građevinskog odbora.

Zahvaljujući angažmanu i napornim zalaganjem džematlija, džamija je ubrzo završena i pripremljena za svečano otvorenje.

Svečano otvorenje džamije u Sjenini Rjeci je bilo 22. augusta 2004. godine.

Uz džamiju sagrađena je imamska kuća i šehidsko obilježje.

Imamsku dužnost u džematu Sjenina Rijeka od samog poslijeratnog formiranja obavlja Senad ef.Šiljić iz Lukavice Rijeke.

Džemat Sjenina Rijeka danas broji oko 150 članova, a u mekteb se upiše od 45-50 učenika.

Kao tradicionalne manifestacije u džematu se obilježavaju: 11. april (dani povratka) i nova Hidžretska godina.

U narednom periodu je planirano da se izgradi zgrada za gasulhanu i druge potrebe.

Imam džemata je Hazim ef. Vehabović.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918