Tuesday, February 19, 2019


Ovaj džemat je smješten u samoj čaršiji.
Pripada mu još i Potkamen.

Broj domaćinstava je 700, a prije agresije je bilo 2000.

Džamija je prvi put sagrađena 1520. godine.

Porušena je u toku agresije, a ponovo sagrađena 2003. godine.

Imami džemata su bili:
– Ragib Tatarić,
– Abdulah Hadžić,
– Osman Trepčić,
– Nurija Sikirić i
– Ibrahim Halilović.

U džematu, poseban doprinos islamskom radu dao je hfz. Hasan Crljenak.

U vakufska dobra ovog džemata ubraja se: mekteb, gasulhana, stan i mezarje.

U džamiji se klanja beš vakat i uče djeca.

Vakifi džemata su: Muharem salihbašić, Zumreta Alibašić, Safida Abdić i Hana Saftalić.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918