Tuesday, February 19, 2019

Nalazi se na 24. km lokalnog puta Doboj – Gračanica.

Džamija je sagrađena 1970. godine. U toku agresije na BiH je srušena. Nova džamija je izgrađena 1999. godine.

Dosadašnji imami džemata bili su:
– Šako Mehmed,
– Ridžić Bajazid,
– Skejić Rahman,
– Birnas Hadžić,
– Kosovac Šemso i
– Suad Alihodžić.

Vakufska imovina ovog džemata je: mekteb, imamska kuća, mezarje i njiva.

U džamiji se klanja beš vakat, džuma i uče djeca.

DŽEMAT LUKAVICA RIJEKA (autor Suad ef. Alihodžić)

Džemat Lukavica Rijeka broji  300 domaćinstava i  po teritorijalnom ustrojstvu pripada Miz-ce Doboj Muftijstvo Zeničko.Ova mahala je još davne 1891 god. imala 53 kuće a s time i džamiju i mekteb.Prva ta džamija bila je sagrađena od brvana i tesanih dasaka.

1914 god. ova džamija je bila razvaljena zbog dotrajalosti i na njenom mjestu sagrađen mesdžid od cigle sa drvenim stubovima i kosnicima mi to zovemo  riglovani objekat.Tek 1938 god.uz mesdžid je sagrađena i munara znači nakon 24 godine.

Nakon 56 godina dakle 1970 god.  zbog dotrajalosti džamijske zgrade ponovo se pristupilo rušenju te džamijske zgrade i gradnji  novog džamijskog objekta ,koji je bio sagrađen iste godine  uz postojeću munaru izgrađenu 1938 god.Džamija od tada  pa sve do maja 1992 god.služila je svojoj svrsi i namjeni.Dakle maj 1992-januar 1996 godine zbog ratnih dejstava i blizine borbenih linija i velikih oštećenja džamija nije bila u funkciji. Za svo vrijeme rata vjerske obrede smo obavljali u jednoj privatnoj kući.

Ali 15 januara 1996 god.nakon što smo malo sanirali džamiju klanjali smo prvu poslije ratnu džumu namaz u džamiji. Da bi u ljeto 1997 god.  potpuno  renovirali džamiju i munaru koja je i dan danas u funkciji i u  kojoj se obavljaju svi vjerski obredi.

Ono što posebno moram da naglasim jeste da je ova džamija od 2000. godine postala malo pretijesna za obavljanje vjerskih obreda tako da se je počelo razmišljati o njenom proširenju ili gradnji nove veće džamije, jer Lukavica Rijeka, po brojnosti džematlija spada u veće džemate na području Miz-ce Doboj.

Ova ideja je tinjala u nama sve do kraja  2006 god. kada smo izvršili anketu svih članova našeg džemata ,da li su za gradnju nove džamije na lokaciji koju je uvakufio naš džematlija Zahirović Rifet. Anketa je pokazala da je ogromna većina za gradnju džamije na novoj lokaciji koja se ujedno nalazi  u sredini našeg džemata.

Više se nije gubilo vrijeme ,odmah smo pristupili rješavanju imovinsko pravnih odnosa i prikupljanju potebne dokumentacije za gradnju nove  veće i savremenije džamije koja će služiti novim generacijama.

07.maja 2007 god. na dan džamija u BiH udarili smo temelje našoj novoj džamiji.Od tada pa do dana današnjeg radovi teku planiranim tokom čak i bolje nego što mi planiramo, jer ipak ne zaboravite, ovo je vrijeme recesije.Sve ovo što smo do sada uradili,uradili smo svojim vlastitim rukama i materijalnim srestvima, što je za svaku pohvalu.

Ono što mene kao imama ovog džemata posebno raduje jeste veliki  broj omladine i mlađih ljudi u džamiji te odziv naše djece na vjersku pouku, njih 110 je upisano ove godine.Takođe me raduje što veliki broj naše djece nastavlja dajljnje školovanje na našim fakultetima što bi trebao biti garant našoj boljoj budućnosti.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918