Tuesday, February 19, 2019


Nalazi na magistralnom putu M – 4 , Doboj – Tuzla , 8 km istočno od Doboja. Ovo je novoformirani džemat nastao od dijelova džemata Ahimbašića, Frkata i Habibovića, odnosno njihovih džematlija koji žive u Polju ( jednoj od podružnica Mjesne zajednice Klokotnica). Obuhvata zaseoke: Panduruše, Samarić, Polje, Zarijeka, Duge Njive, Bare, Luke, Kapak i Dolić.

Odluku o formiranju ovoga džemata, kao posebnog, donio je Rijaset Islamske zajednice na svojoj 9. redovnoj sjednici održanoj 06.12.2004. / 24.ševala 1425. h.g .

Ideja o džamiji u ovom dijelu Klokotnice potekla je 60 – tih godina prošlog vijeka, odnosno sa naseljavanjem ovoga područja. Od tada se ovdje klanjala teravija po privatnim kućama, a tokom rata u prostorijama osnovne škole.
1998. godine izgrađen je mesdžid i to sredstvima džematlija i humanitarne organizacije iz Kuvajta te se počinju klanjati i džume i bajrami. Mesdžid postaje pretjesan pa se počinje sa realizacijom izgradnje džamije. 2002. godine dobivena je urbanistička saglasnost a građevinska u junu 2003.

Izgradnja džamije je počela 19.06. 2003., stavljena u funkciju u oktobru 2005./ramazanu 1426. a svečano je otvorena 26.07.2009. / 04.ša'ban 1430. Čast da otvori džamiju pripala je najvećem vakifu Hodžić Kemalu.

Članovi Građevinskog odbora za izgradnju džamije bili su: Sakib Đonlagić – predsjednik, Jusuf Mustafić – zamjenik predsjednika, Alirizah Mujkić – blagajnik knjigovođa, Mehmed Mustafić, Safet Mujkić, Huso Mustafić, Zikrija Mustafić, Jasmin Puškarević, Dževad Banjić, Jusuf Hodžić, Mesud Nogič, Safet Smajilbašić, Muharem Hodžić – za dijasporu a Fikret Mujkić jepreselio na Ahiret prije otvorenja. Bili članovi pa tražili razrješenje radi drugih obaveza: Ibrahim Mujić, Damir Šišić, Bajro ef. Džafić.

Džamija se nalazi odmah uz magistralni put, što je vrlo pogodno za putnike namjernike. U njoj se nalazi centralno grijanje i klima – uređaji. Učionica je opremljena savremenim audio – vizuelnim uređajima.

U džamiji se klanja svih pet dnevnih namaza, džuma i bajrami, a mektebska nastava se održava četiri dana u sedmici.

U sklopu džamije nalazi se gasulhana i dva poslovna prostora.

Džemat ima oko 450 domaćinstava. On je ujedinio džemate Klokotnice u jednu centralizovanu jedinicu tako da jači džemati pomažu slabije. Džematlije iz ovoga džemata se kopaju u mezarja džemata iz kojih vode porijeklo ili u porodičnim mezarlucima.

Džematski odbor sačinjavaju: Hodžić Nesib – predsjednik, Mujkić Safet – blagajnik, Mustafić Huso – član, Banjić Dževad – član, Puškarević Jasmin – član, Džebić Kemal – član, Đonlagić ef. Sakib – član po položaju.

Imam ovoga džemata je Sakib ef. Đonlagić, svršenik Šerijatsko – pravnog fakulteta Univerziteta El – Azhar u Kairu. On je prvi redovni, od strane Rijaseta postavljeni imam od 01.01.2005.g. Prije njega klanjali su džume i bajrame Sadik ef. Babić i Fahir ef. Subašić. ( u mesdžidu)

Vakifi ovog džemata su same džematlije koje su kupile plac za džamiju prije rata a nakon rata svojim sredstvima izgradli istu. Fatima Škrebo rođ. Puškarević je uvakufila dva dunuma šume.

Na području džemata nalaze se: sjedište Opštine Doboj Istok (odmah do džamije), i Mjesne zajednica Klokotnica, Dom kulture, Pošta, Dom zdravlja, Nogometni klub Doboj Istok, dvije veleprodajne trgovine, jedan supermarket i nekoliko samostalnih trgovinskih radnji, dvije slastičarne

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918