Tuesday, February 19, 2019

 

Džemat Habibovići je formiran 1972 godine

Prije formiranja džemata Habibovići na ovim prostorima  postojala su tri mekteba u tri zaseoka (mahale) kao i tri imama

U zaseoku Brđani postojao je mekteb u kojem usluge islsmske zajednice je pružao imam Hasan ef. Šuvalić rođen u Brijesnici Velikoj, u zaseoku  Gniječe u mektebu koji je se zadržao sve do formiranja džemata Habibovići imam hatib i mualim bio je Osman ef. Ibrahimović,  rođen u Šijama kjoji je u pomenutom mektebu radio sve do penzonisanja, a koji je ovde iproveo svoj životni vijek te je i nakon smrti pokopan u neposrednoj blizini sadašnje džamije, u zaseoku Habibovići imamsku dužnost do svoje smrti obavljao je Omer ef. Halilović rođen u Habibovićima koji je takođe pokopan u neposrednoj blizini džamije.

Obzirom da navedeni mektebi nisu zadovoljavali potrebe normative, iskazala se potrteba za izgradnjom džamije,  za ova naselja te se pristupilo iznalaženju lokacije za istu, obzirom da je bilo više predloženih lokacija, odabrala se ova lokacija koju je ponudio, a zatim i uvakufio Redžo Halilović, brat pomenutog Omera ef. Halilovića. Nakon odabira lokacije odmah se pristupilo formiranju građevinskog odbora, a za predsjednika izabran je Hasan Halilović, sin navedenog vakifa, zemljišta. Radovi na izgradnji počeli su 1971 godine. Džamija je građena od klesanog kamena, od temelja do krova. Kamen je dovožen iz neposrene blizine, volovskim i konjskim zapregama. Džamija je sagrađena bez munara (mesdžid) i kao takva otvorena je 1972 godine. Džemat Habibovići je i dobio ime po imenu zaseoka Habibović koji se nalazi u sredini između zaseoka Brđani i Gniječe.

Nakon 15 (petnaest) godina to jeste 1987 godine, izgrađene je munara tako da je ova džamija i dobila svoj pravi izgled i kao takvoj, u jesen 1987 godine, organizovano je otvaranje.

Prvi imam, hatib i mualim ove džamije bio je:

1.     Ibrahim ef. Smajić   od 1972 do 1973 god. Rodom iz Lukavice,

2.     Sadik ef. Babić 1973 – 1992 god, iz Klokotnice,

3.     Husejn ef. Osmančević od 1992 – 2004 god. Iz Kalesije selo Gojčin, sada imam u Suhom Polju,

4.     Hamza ef. Ridžić, 2004 – 2005 god. Iz Travnika sada  imam u džematu Orašje  Doboj,

5.     Mevludin ef. Hafizović – 2005 god, iz Potočara-Srebrenica koji je i danas imam ovoga džemata.

Džemat Habibovići ima oko 400 domaćinstava, a redovnih članova 370 i financijski je stabilan, trenutno,članarina za Islamsku zajednicu, u načem džematu, na godišnjem nivou, iznosi 60,oo K.M. (puni brak) i 35,oo (pola braka). Pored navedene članarine dosta načih džematlija je se učlanilo i u Fond solidsrnosti „INTIKAL“ za ukop svojih članova porodice koji je formiran pri Medžlisu Doboj i koji je u punom smislu opravdao svoje postojanje jer svojim članovima pruža vrlo kvalitetno i ažurno usluge koje su predviđene Pravilnikom ovoga Fonda.

 Mektebska učionica opremljena je 2006 god, i najnovijom rekonstrukcijom džamije i pomoćnih objekata premještena je stru vakufsku kuću koja je u neposrednoj blizin džamije.

Džamija u Habibovićima renovirana je 2008 god, kojom prilikom je izmijenjena kompletna stolarija kao zaštitna ograda na makfiru i mimberu te uvedeno centralnogrijanje.

U 2013 godini, izvršeno je renoviranje džamije većih razmjera tako što je saljivena montažno-betonska ploča, zamjenjena krovna konstrukcija, postavljen novi crijep, novi limeni oluci, izmještena učionoca mektebske nastave koja se nalazila na makfiru ove džamije, izmijenjena (uvećem dijelu) elektro instalacija, nanesena unutarnja fasada na zidove i strop,postavljene mermerske klupice na prozore džamije,nabavljeni novi sadžada tepisi za čitavu džamiju, renoviran predulaz džamije sa postavljenom novom kovanom ogradom, preuređena abdesthana u samom predulazu džamije.

Pored gore navedenog izvršeno je renoviranje pomoćnih objekata koji pripadaju ovoj džamiji tako što smo uveli grijanje u novu učionicu mektebske nastave, izvršili pokrivanje gasulhane sa krovnom šindra-lepenjkom, ranije adaptirali vanjski WC kao i vanjsko uređenje džamijskog harema.

Pored gore navedenog u 2012 i 2013 godini,izvršili smo ograđivanje mezarja u našem džematu koje se nalazi na lokaciji „GAJ“  u Gniječama. Pored navedenopg mezarja u džematu je uvakufljeno još oko četiri (4) dunuma zemljišta, namijenjenog za mezarje na lokaciji  Podraskorišće (stošine) Brđani kao i lokaciji „GAJ“ Habibovići-Gniječe, tako da je u našem džematu riješen problem mezarja na duži period, vakifi navedenog zemljišta su: Junuzović Sulejmana Ferid te braća Halilović Sabita Bajro i Mehmed.

Naredni planovi i aktivnosti u našem džematu odvijat će se u pravcu renoviranja stare vakufske kuće gdje je smještena učionica mektebske nasteve koju smo u namjeri moderizovat i opremiti po najnovijim tehničko- školskim sredstvima i pomagalima za savremeno izvođenej nastave predviđeno Planom i programom Islamske zajednice u BiH.

Džemat Habibovići je jedan od četiri džemata u Mjesnoj zajednici Klokotnica Općina Doboj Istok, u sastavu MIZ-e Doboj.  

Predsjednik žematskog odbora (mutevelija) u džematu Habibović od 2011 godine je Muhamed Džebić koji je i autor ovoga teksta.

Essalamu alejkum!

  

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918