Tuesday, February 19, 2019


Džemat se nalazi 10 km sjeverno od Doboja s desne strane rijeke Bosne, na putnoj komunikaciji Doboj – Modriča.

Prije agresije brojao 750 a danas 350 domaćinstava.

Prema predanjima džamija u Grapskoj napravljena je u 19. stoljeću. Na današnjoj lokaciji izgrađena je 1934. a do 1992. više puta renovirana. Srušena je 10. maja 1992. a nova napravljena 1.9. 2002. godine.

Imami ovog džemata bili su:
– Hadžirašidagić Husejn,
– Avdić Mehmed,
– Mulahusejnović Fejzulah,
– Baraković Husejn,
– Hasanović Abdulah,
– Lušija Dževad,
– Hfz. Efendić Mustafa,
– Hodžić Sejfudin,
– Fehrić Redžo i
– Haris ef. Bečić.

U Grapskoj je rođen Ibrahim ef. Karalić koji je djelovao na području Doboja. Osuđen je na 10 godina zatvora u grupi Kasim Dobrača i drugi. U džematu je poznato ime Hadžirašidagić Husejn ef. poznatog kao Hadžiefendija, koji je u ovom džematu stekao penziju.

Vakufska imovina džemata je: imamska kuća sa dvorištem, gasulhana, parking uz džamiju, tri mezaristana i njive ukupne površine 48, 454 m2.

U džematu se klanja beš vakat, džuma i uče djeca.

Vakifi džemata su: Tursić (Hasković) Ramiza, uvakufila k.č. br. 122 zv. „Polajac“ njiva 4 i 5 klase ukupne površine 4299 m2 iz pl. br. 569 K.O. Grapska Donja opština Doboj. Hidić Salih uvakufio 3700 m2 zemlje gdje je imamska kuća, Hurtić Haso-Hasan uvakufio njivu Sredelj površine 3350 m2. Za druge njive nema dokumentacije.

U džematu se svake godine održava manifestacija pod nazivom „Sjećanje na 10. maj 1992. godine“ u povodu stradanja Grapske i Grapskih šehida u organizaciji džemata i Medžlisa Doboj.

U izgradnji je šehidsko turbe u centru Grapske.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918