Tuesday, February 19, 2019


Ovom džematu pripada i Mala Bukovica.

Nalazi se naputu od Doboja prema Derventi na 10. km.

Džamija je sagrađena 1937. godine.

U toku agresije porušena.

Nova je sagrađena 15. augusta 2004. godine.

Imami ovog džemata su:
– Hasan Mijanović i
– Nezir Bečić.

Vakuf ovog džemata je imamska kuća, gasulhana i mezarje.

U džamiji se klanja pet vakata namaza, džuma i uče djeca.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918