Tuesday, February 19, 2019

Džemat Alibegovci je manji džemat koji broji oko 30 domaćinstava.

Džamija je obnovljena 2002. godine.

Imam ovog džemata bili su Nezir ef. Bečić i Bejhudin ef. Šiljić,a danas je tu angažovan Adis ef. Bekrić koji ujedno i  sekretara Medžlisa.

Vakufska imovina džemata pored džamije i vakufske kuće je i zemlja za mezarjekoje je uvakufio Mešić Ahmed 2000. godine.

Danas se u džamiji klanja samo džuma-namazi i bajram-namazi, a vjerska pouka u mektebu se izvodi dva dana u sedmici.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918