Tuesday, February 19, 2019

Nalazi se na 11. km puta Doboj-Gračanica.

Broji 195 domaćinstava.

Džamija je sagrađena 1928. godine. Na istom mjestu sagrađena je nova 1972. godine.

Imami ovog džemata bili su:

– Omer Omerović,

– Husejn jašić,

– Mehmed Osmić,

– Husejn Mešanović,

– Nurija Spahić,

– Halil Banjić,

– Alić Hazim,

– Bajro Hadžić,

– Džemal Humić,

– Sifet Jahić,

– Hazim Aljić,

– Abdulah Pivić,

– Asim Babić,

– Bajro Džafić i

– Nevres Hodžić.

U vakufska dobra ovog džemata ubrajaju se: dvije vakufske kuće, gasulhana, mezarje, njive i šume.

U džamoiji se klanja pet vakata namaza, džuma i uče djeca.

Vakifi ovog džemata su: Mustafa Đonlagić, zemljište za izgradnju džamije, Banjić Muhamed, zemljište za mezarje, Nurkanović Nura i Hadžić Hanifa, njiva, Hodžić Omer, šuma.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918