Tuesday, February 19, 2019

Džemat se nalazi 15 km sjeverno od Doboja, pored puta Doboj – Brod.
Broj domaćinstava je 325.

Dažmija je prvi put sagrađena 1571. kada je Kotorsko službeno proglašeno kasabom.
Nova na drugom mejstu sagrađena je 1952. godine, a zatim rekonstruisana 1975. godine.

U toku agresije je potpuno srušena. Nova džamija je u fazi izgradnje.

Imami džemata su bili:
– Omer Tatarević,
– Jusuf Tirić,
– Hasan Turbić,
– Zaim Kumbarić,
– Mehmed Imamović,
– Mustafa Hadžiaganović,
– Bajro Hadžić,
– Fejzulah Mulahuseinović,
– Šefik Kurdić,
– Nurija Sikirić,
– Fadil Halilović,
– Muhamed Suljagić
– Haris Hasičić.

U ovom džematu je posebno istakao svojim radom prof. Dr. Šefik Kurdić.
Vakuf ovog džemata su: mekteb, imamska kuća, tri mezarja i njive.

Vakifi u džematu su: Faik Halilović i Hazim Mrkonjić.

U džamiji se kljanja pet dnevnih namaza, džuma i uče djeca.

Uz fotografiju džamije nalazi se nišan koji potiče iz 1597. godine.

 • Adresa

  MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE DOBOJ
  Oslobodilačka 1
  74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina

 • Kontakt informacije

  t: +387 53 204 270
  f: +387 53 204 271

  e: mizdoboj@hotmail.com

 • Legal

  JIB: 440 2700940000

  Žiro računi:
  551 004 0001 799620
  555 008 0003 630918